TJENESTER

La vår kunnskap komme deg til gode gjennom vårt globale nettverk


ISO assistanse.


Vi hjelper deg med gap analyse og hele prosjektet frem til ISO 9001, ISO 14001 eller API Q1/Q2  eller API monogram program sertifisering.


Alternativt kan det være at du ikke er sertifisert og ønsker hjelp til å bli sertifisert. Vi hjelper og leder deg hele veien frem til du er sertifisert. Dersom du ønsker kjører vi hele prosjektet for deg.


ISO krever en del prosesser og rutiner på plass, og dette hjelper vi deg med.


Er engelsk det offisielle språket i din bedrift tilpasses prosedyrer og systemer til dette.Vi gjennomfører gjerne en gapanalyse hos deg som gir deg et dokument med en nøyaktig oversikt over hva som må utføres.

HMS Assistanse


Vi kan tilby deg assistanse innen alle aspekter relatert til HMS arbeid.


Vi hjelper deg gjerne med kartlegging mot gjeldende lover og forskrifter for DIN bedrift.

Vi hjelper også til med:


- Bedriftskultur endring

- AMU

- Vernerunder.

- HAZOP fasilitering.

- HAZID fasilitering.

- Risikoanalyser (HRA, SJA, ROS)

- Foredrag og opplæring i bedrift 

- Granskning av hendelser.

- Ledelsens gjennomgang

- Etablere/drift av Industrivern.

- Være din representant ved tilsyn.
Den som synes HMS arbeid er kostbart, burde prøvd en ulykke


Kvalitetsarbeid assistanse


Vi tilbyr assistanse innen alle områder relatert til kvalitet. Ønsker du å registrer din bedrift i Achilles hjelper vi med det. Ønsker du å forbedre dine prosesser slik at du får mindre svinn, hjelper vi det med det.

Trenger du å ha gjennomført en kvalitetsrevisjon er vi sertifiserte kvalitetsrevisorer slik at du er garantert en revisjonsrapport som vil hjelpe deg å ta de rette valg.


Vi kan hjelpe deg gjennom LEAN oppbyggingfor å få systemet til å jobbe for deg slik at du oppnår større inntjening.

Vi hjelper deg å snu negative trender.Vet du ikke hvor store kostnader avvik og feil koster din bedrift kan jeg garantere deg at de utgjør over 10% av omsetningen.

Elektronisk styringssystem


Vi er leverandør av kvalitetsstyringssystemet IP (Input process) som leveres av Input data.


Input process Kvalitetssystem er en nettskybasert programvare som styrer arbeidet knyttet til kvalitet, sikkerhet og risiko. Programvaren bidrar også å skape en virksomhetskultur med fokus på kontinuerlig forbedring i alle ledd og prosesser.

Kvalitetssystemet er tilpasset de nye kravene i 2015 versjonen av ISO 9001 og 14001.

Programvaren er også tilpasset slik at den gjør det lovpålagte HMS arbeidet svært enkelt og oversiktlig. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.Her kan du lese mer om Input Process kvalitetsstyringssystem

Tjeneste og produkt katalog