SAMARBEIDSPARTNERE


 RA Consulting - din totallevarandør innen HMS & Kvalitetstjenester.


RA Consulting har inngått samarbeid med andre aktører for å kunne være en totalleverandør


Gjennom samarbeid med Antenor er RA Consulting en mer komplett leverandør som kan tilby tjenester relatert til HMS & K for kunder som allerede er brukere av Antenor sitt management system AMS


Fagmessig utfyller Antenor og RA Consulting hverandre og kan sammen serve våre kunder på best mulig måte

RA Consulting har inngått samarbeid med JST Consulting som drives av Jorunn Steinnes.


Jorunn har Bachelorgrad i informatikk og automasjon og har lang fartstid innen konfigurasjon, problemløsning og drift av IP kvalitetsstyringssystemer for kunder. I tillegg har Jorunn jobbet innen ISO 17020 og ISO 17025.

 

Jorunn har også lang erfaring innen næringsmiddelindustrien med oppbygging og vedlikehold av HMS&K systemer i samsvar med HACCP (IK-mat forskriften) og ISO 22000.

Sammen kan RA Consulting og JST Consulting

tilby HMS&K assistanse til næringsmiddelindustrien fra produksjon til restauranter.

RA Consulting har inngått samarbeid med Norsk Industrisikkerhet 

Sammen er vi en ressurs for bedrifter som er industrivernpliktige og institusjoner og annet som er/skal registreres som "særskilte brannobjekter"


RA Consulting tilbyr assistanse for etablering og drift av industrivern som inkluderer karlegging, fasilitering av risikoanalyser og gjennom samarbeidet med Norsk Industrisikkerhet, arrangere den nødvendige lovpålagte opplæringen.

RA Consulting samarbeider med Input Data AS 


RA Consulting er forhandler for kvalitetsledelsessystemet Input Process som leveres av Input data AS.

Dette gjør RA Consulting til en totalleverandør for bedrifter som har behov for et elektronisk kvalitetsledelses system, og trenger assistanse for etablering og tilretteleggelse for prosesser.


Skap grobunn for kontinuerlige forbedringer med Input Process Kvalitetssystem

Gjennom samarbeid med Ichange kan RA Consulting tilby  programvaren MAPPING HEALTH


Mapping Health er ditt verktøy til å møte tilsynsmyndighetens krav til å redusere de langsiktige helsekonsekvenser av arbeidsmiljøfaktorenes påvirkning på ansatte.RA Consulting samarbeideidspartner til avvik.com

Gjennom samarbeid med avvik.com levere vi et svært brukervennlig avvikssystem som ikke er en del av et stort avansert HMSK styringssystem.

AVVIKSYSTEMET er laget for å håndtere kundeklager, reklamasjon, leverandørfeil, melding om avvik, HMS hendelse, observasjon, miljøhendelse, RUH, personskader, oppfølgning etter vernerunde, forslag til forbedring.