OM

Rudi Arnesen

HMSK konsulent


Mine arbeidsoppgaver og engasjementer for ulike bedrifter har gitt meg en betydelig kompetanse innen HMS og kvalitetsarbeid.


Jeg har ledet bedrifter gjennom prosessen som har ført frem til sertifisering innen standarder som ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – API Q1 - Achilles JQS.

Jeg har jobbet aktivt med lovkrav og reguleringer nasjonalt og internasjonalt (Europa, ASIA og USA) og har således en stor forståelse for de kulturelle utfordringer som ligger i å drive en flerkulturell bedrift.Mine spesialiteter:

kulturelle endringsprosesser, BBS (Behavioural Based Safety), HMS&K systemimplementering og utvikling, trendanalyse, ulykkes granskning med tyngde på årsaksanalyse. Kvalitetsrevisjon (lead auditor) samt prosjektledelse mot ISO sertifisering.RA Consulting sitt fortrinn i forhold til konkurrenter.


RA Consulting er Rudi Arnesen.

Jeg har operasjonell bakgrunn innen mekanisk industri, og har innehatt posisjoner i hele spekteret fra produksjonsmedarbeider i lokale bedrifter (fagbrev innen CNC) til å være en del av ledergruppen med overordnet ansvar for HMS i multinasjonalt selskap (HSE Manager)


Jeg  kan skilte med å ha et operativt ansvar med meg i ryggsekken. Det vil si at jeg er ikke kun en akademiker, men har tung kompetanse innen implementering og drift


Jeg vet hvordan det oppleves og være ansatt i produksjonen i en bedrift hvor ledelsen ønsker en endring og omlegging av rutiner for eksempel ved implementering av ISO 9001.


Jeg vet også hvordan det er å være en del av ledergruppen i et stort multinasjonalt selskap og innføre endringer som den enkelte ansatte skal følge, for eksempel ved implementering av rutiner relatert til ISO 14001 sertifisering.


Denne erfaringen fra begge sider gir meg gode muligheter til å velge rett metode i din bedrift for å få alle til å spille på lag, slik at innsatsen så raskt som mulig gir resultater.


Jeg har et omfattende samarbeid med de største og tyngste aktørene innen HMSK rådgivning og derfor omtales RA Consulting i "VI" form.

Samarbeidspartnere og jeg utgjør et sterkt faglig team

RA Consulting

Din ressurs innen HMS og Kvalitet